جداول سند راهبردی اشتغال استان | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 پيوست جداول بخشي    حجم فايل:  323 KB
 جداول بخش 5    حجم فايل:  228.5 KB