فایل | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 فایل ها

 فرم اعتبارات مقام معظم رهبری    حجم فايل:  31.5 KB
 فرم خلاصه طرح    حجم فايل:  51 KB
 فرم کارگروه توسعه اقتصادی    حجم فايل:  32.5 KB
 فرم گزارش عملکرد مشاغل خانگی.xls    حجم فايل:  37 KB
 تعهداشتغال93    حجم فايل:  26 KB